När jag spelade remi mot Leela

Vill du bara se partiet? Klicka här

Leela Chess Zero är folkets svar på Googles Alpha Zero Chess. Google har hemlighållit källkoden till Alpha Zero Chess, men med hjälp av den beskrivning av hur programmet fungerar som Googles anställda publicerade i artikeln om Alpha Zero har folket, en grupp av ideellt arbetande programmerare skapat ett program som, i likhet med Alpha Zero, ska lära sig att spela bra schack enbart genom att spela mot sig själv. För det krävs att en spelar många partier mot sig själv.

Alpha Zero Chess behövde spela mot sig själv i endast 4 timmar för att bli bättre än det hittillsvarande bästa schackdatorprogrammet, men i verkligheten var det ett nätverk av mängder av datorer som under dessa 4 timmar lät en successivt allt bättre version av programmet spela totalt 44 miljoner partier mot sig själv.

Folket har ju resurser, men varje enskild grupp av programmerare har det inte, så för att uppbåda tillräckligt med beräkningskapacitet för att spela 44 miljoner partier av successivt bättre kvalitet utvecklade programmerarna en infrastruktur som gör att alla som vill kan bidra med partier som Leela Chess Zero spelar på din dator.

Det ska sägas att Googles utvecklare (som blev del av Google när Google köpte företaget DeepMind) är experterna på området, och hobby-programmerarna bakom Leela Chess Zero inte har samma expertis, men de lär sig allt eftersom och i det långa loppet är jag övertygad om att deras program kommer att bli lika bra eller bättre än Googles - det finns helt enkelt tilliräckligt med envisa hobbyprogrammerare som är motiverade att visa att de åtminstone kan reproducera Googles enastående bedrift (och, på sikt, också överträffa den). Ett exempel på hur Leela Chess Zeros utveckling karaktäriseras av att programmerarna lär sig efterhand är att man - efter 14 miljoner spelade partier - upptäckte att 7 miljoner av dessa partierna var spelade med en bugg i Leela Chess Zero. Så för att inte dessa partier skulle påverka Leelas bedömningar framledes, så raderades de partierna och man lärde upp det neurala nätverket från scratch (själva inlärandet går fort jämfört med att spela partierna).

Jag har just installerat Leela Chess Zero klienten, så nu spelar en av mina datorer mot sig själv och laddar upp de spelade partierna till den centrala servern, som sedan använder dem för att lära sig. Eftersom den underliggande tekniken är ett neuralt nätverk, så består Leela Chess Zeros "kunskap" om schack av ett stort antal vikter (koefficienter) för kopplingarna mellan olika noder i nätverket. Själva nätverkets struktur har också anpassats efterhand, man har helt enkelt gjort nätverket större, flera neuroner och fler kopplingar kan man säga. Det är mycket som fascinerar mig här: dels den generella idén att bygga upp "intelligens" genom att imitera hjärnan (neuroner som är sammankopplade och "triggar" och "triggas"), dels, som sagt, att systemet lär sig enbart genom att spela mot sig själv. För mig som lärt mig schack genom att spela mot andra, härma dem, läsa i lite böcker etc är det förunderligt att spela mot en "varelse" som helt på egen hand kommit fram till vad som är bra drag i öppningen - Leela spelar som vilken bildad schackspelare som helst i öppningen, mycket slaviskt, sicilianskt och nimzo-indiskt.

Vill du bidra till Leelas utveckling? https://github.com/LeelaChessZero/lc0/wiki/Getting-Started

(Om du kör linux har jag några tips utöver dokumentationen där).

Om man istället vill spela mot Leela så finns det en webbsida för det också http://play.lczero.org/ Här är ett av mina partier mot Leela (ett av de få där jag lyckas hålla remi mot Leela i läge "hard").

Visst spelar jag defensivt, men det är OK, remi är OK.

[ schackvisare: http://chesstempo.com ]

comments powered by Disqus


Valid XHTML 1.0 Strict [Valid RSS] Valid CSS! Emacs Muse Senast ändrad: juni 11, 2018