Källkoden till ljudfilerna

1. Metronomen, 440 Herz, 105 slag per minut, 15 sekunder, volym 20 %, spara som mp3

ecasound -a:1 -i:null -el:sine_fcac,440,1 -eemb:105 -t:15 -ea:20 -o:metronome.mp3

2. Metronomen plus melodistämman. 40 sekunders utdrag.

ecasound -a:1 -i:null -el:sine_fcac,440,1 -eemb:105 -t:40 -ea:20 \
     -a:2 -i:soprano-1.wav \
     -a:all -o:melodistämma-1.mp3

3. Tenorstämman, upptagning 1. (Bara mp3-konvertering)

ecasound -i:tenor-1.wav -o:tenor-1.mp3

4. Tenorstämman, mixning av upptagning 1-8 (Jag gjorde inspelningarna i två svep, därav den underliga namngivningen på filerna).

Sätt volymen för varje stämma till 20% av den verkliga volymen, annars riskerar man överslag.

ecasound \
 -a:1 -i:tenor-1.wav -ea:20 \
 -a:2 -i:tenor-2.wav -ea:20 \
 -a:3 -i:tenor-3.wav -ea:20 \
 -a:4 -i:tenor-4.wav -ea:20 \
 -a:5 -i:tenor2.wav -ea:20 \
 -a:6 -i:tenor3.wav -ea:20 \
 -a:7 -i:tenor4.wav -ea:20 \
 -a:8 -i:tenor5.wav -ea:20 \
 -a:all -o:tenor-samtliga.mp3

5. Melodistämman, mixning av upptagning 1-8 (i princip samma sak som exempel 4).

ecasound \
 -a:1 -i:soprano-1.wav -ea:20 \
 -a:2 -i:soprano-2.wav -ea:20 \
 -a:3 -i:soprano-3.wav -ea:20 \
 -a:4 -i:soprano-4.wav -ea:20 \
 -a:5 -i:soprano2.wav -ea:20 \
 -a:6 -i:soprano3.wav -ea:20 \
 -a:7 -i:soprano4.wav -ea:20 \
 -a:8 -i:soprano5.wav -ea:20 \
 -a:all -o:soprano-samtliga.mp3
ecasound \
 -a:1 -i:basso-1.wav -ea:20 \
 -a:2 -i:basso-2.wav -ea:20 \
 -a:3 -i:basso-3.wav -ea:20 \
 -a:4 -i:basso-4.wav -ea:20 \
 -a:5 -i:basso2.wav -ea:20 \
 -a:6 -i:basso3.wav -ea:20 \
 -a:7 -i:basso4.wav -ea:20 \
 -a:8 -i:basso5.wav -ea:20 \
 -a:all -o:basso-samtliga.mp3
ecasound \
 -a:1 -i:alto-1.wav -ea:20 \
 -a:2 -i:alto-2.wav -ea:20 \
 -a:3 -i:alto2.wav -ea:20 \
 -a:4 -i:alto3.wav -ea:20 \
 -a:5 -i:alto4.wav -ea:20 \
 -a:6 -i:alto5.wav -ea:20 \
 -a:all -o:alt-samtliga.mp3

6. Lägg till eko på varje stämma i taget, här återanvänder jag för enkelhetens skull samma fil som jag skapade ovan (men i verkligheten använder jag inga mellan-liggande filer alls, men det gör syntaxen i ecasound mer komplicerad än pedagogisk)

ecasound -i:tenor-samtliga.mp3 -el:gverb,200,1.3,0.4,0.5,0,-12,0 -o:tenor-samtliga-eko.mp3
ecasound -i:soprano-samtliga.mp3  -el:gverb,200,1.3,0.4,0.5,0,-12,0 -o:soprano-samtliga-eko.mp3
ecasound -i:basso-samtliga.mp3 -el:gverb,200,1.3,0.4,0.5,0,-12,0 -o:basso-samtliga-eko.mp3
ecasound -i:alt-samtliga.mp3 -el:gverb,200,1.3,0.4,0.5,0,-12,0 -o:alt-samtliga-eko.mp3

7. Enklast möjliga mixning

ecasound -a:1 -i:tenor-samtliga-eko.mp3 -ea:20 \
 -a:2 -i:soprano-samtliga-eko.mp3 -ea:20 \
 -a:3 -i:alt-samtliga-eko.mp3 -ea:20 \
 -a:4 -i:basso-samtliga-eko.mp3 -ea:20 \
 -a:all -o:enklaste-mixningen.mp3
ecanormalize enklaste-mixningen.mp3

8. Mer volym till de vackraste stämmorna.

ecasound -a:1 -i:tenor-samtliga-eko.mp3 -ea:20 \
 -a:2 -i:soprano-samtliga-eko.mp3 -ea:20 \
 -a:3 -i:alt-samtliga-eko.mp3 -ea:15 \
 -a:4 -i:basso-samtliga-eko.mp3 -ea:15 \
 -a:all -o:volym-mixning.mp3
ecanormalize volym-mixning.mp3

9. Slutprodukten. Stereo-panorering, epp:0 är helt till vänster, epp:50 är exakt i mitten och epp:100 är helt till höger. Här får sopranstämman ligga närmare mitten än högerkanten, för att den ska dominera lite mer än tenorstämman som ligger närmare vänsterkanten än mitten.

ecasound -a:1 -i:alt-samtliga-eko.mp3 -ea:20 -epp:0 \
 -a:2 -i:tenor-samtliga-eko.mp3 -ea:20 -epp:20 \
 -a:3 -i:soprano-samtliga-eko.mp3 -ea:20 -epp:70 \
 -a:4 -i:basso-samtliga-eko.mp3 -ea:15 -epp:100 \
 -a:all -o:slutprodukten.mp3
ecanormalize slutprodukten.mp3

10. En röst per stämma.

ecasound -b:256 -f:16,2,44100 \
 -a:1 -i:tenor-1.wav -ea:25 -el:gverb,200,1.3,0.4,0.5,0,-12,0 -epp:0 \
 -a:2 -i:alto-1.wav -ea:25 -el:gverb,200,1.3,0.4,0.5,0,-12,0 -epp:20 \
 -a:3 -i:soprano-1.wav -ea:35 -el:gverb,200,1.3,0.4,0.5,0,-12,0 -epp:70 \
 -a:4 -i:basso-3.wav -ea:20 -el:gverb,200,1.3,0.4,0.5,0,-12,0 -epp:100 \
 -a:1,2,3,4 -o:single.mp3

comments powered by Disqus


Valid XHTML 1.0 Strict [Valid RSS] Valid CSS! Emacs Muse Senast ändrad: september 22, 2012