DIY Körsång

Varför alls sjunga själv?

Körsång med en riktig kör kräver bland annat att man lyckas synkronisera sig med många andra och tar sig till en gemensam plats. Dessutom måste man dela repertoar med de andra, och har man en smal musiksmak blir det ännu svårare att få till det tillsammans med andra.

Nu behöver man ju inte vara ensam, bara för att man sjunger själv. Samma teknik som jag förklarar nedan kan användas om flera personer vill vara en virtuell kör, som inte kräver synkronisering av fysiska personer i tid och rum. Var och en spelar in sin stämma, när den har tid, och så mixar någon ihop stämmorna. Om det låter intressant så återkommer jag till sådana möjligheter i slutet av artikeln.

Men en helt vanlig laptop med inbyggd mikrofon (eller en extern mikrofon om din dator inte har inbyggd mikrofon) är allt som behövs för sjunga körsång på egen hand - DIY Körsång.

Det är tre moment i DIY Körsång som kan vara svåra, och som jag därför vill dela med mig av:

  1. Synkronisering
  2. Ljudeffekt: Eko
  3. Mixning

För att illustrera hur mycket bättre ljudet blir efter ljudeffekter och mixning, lyssna - med hörlurar - på följande två exempel:

Men även om du inte hör skillnad, så har även versionen utan ljudeffekt och mixning i alla fall synkroniserats, och tekniken för synkroniseringen som jag ger kan du ha nytta av.

I artikeln nedan beskriver jag steg för steg vad som ska göras. Hur varje steg kan åstadkommas beror förstås vilken mjukvara du använder. Själv använder jag ecasound, och efter själva artikeln finns den kod som jag behövde för att låta ecasound producerade de ljud-exempel som finns i artikeln.

Synkronisering (Inspelning)

I en kör med många människor är det dirigentens, eller körledarens, uppgift att synkronisera medlemmarna, eller kanske ska man säga att det är medlemmarnas uppgift att använda körledarens kropp för att synkronisera sig med varandra. När man är sin egen kör sjunger man en stämma i taget, och mixar ihop dem i efterhand, och den teknik som jag brukar använda för att få synkroniserade ljudfiler, är följande två-stegs-metod

  1. Använd hörlurar när du sjunger.
  2. Spela först in melodistämman.

Exempel på inspelad melodistämma tillsammans med metronomslag:

Metronomens uppgift är i första hand att få dig att starta på rätt hundradelssekund (nåja tiondel då), när väl melodistämman är insjungen fungerar den som takthållare.

Eftersom ljudet i hörlurarna inte når mikrofonen, kommer vare sig metronomslagen eller melodistämman att höras på de följande inspelningarna.

Spela in många tagningar av varje stämma, om du inte har en väldigt vacker röst. Personligen tycker jag att min röst är vackrare lager på lager än som enskild upptagning.

Upptagning 1 av tenorstämman:

Upptagning 1-8 av tenorstämman (mixade, se steg 1 nedan).

Mixning steg 1

Första steget i mixningen är att slå ihop de upptagningar som gäller samma stämma. Ge alla upptagningar inom varje stämma samma volym, men för att undvika överslag måste man reducera volymen för varje stämma (annars blir summan mer än "100%"). Som jag förstår saken måste man inte dela 100 med antalet stämmor, utan kan sätta en något högre volym än så utan att få överslag. Detaljerna kanske någon matematiskt sinnad person kan förklara?

Nedan följer fyra exempel på mixningar av flera upptagningar per stämma.

Tenorstämman

Sopranstämman

Altstämman

Basstämman

Ljudeffekt: Eko

Ett eko gör i alla fall min sång mer njutbar. För att inte ljudeffekten eko ska störa mixningen, lägger man på ekot först och mixar sen. Ekot läggs alltså på resultatet av första stegets mixning, en ljudfil per stämma.

Jag brukar använda en effekt som simulerar ett rum om 200 kvadratmeter.

Tenorstämman, med eko

Sopranstämman, med eko

Altstämman, med eko

Basstämman, med eko

Mixning steg 2

Den enklast möjliga mixningen innebär att samtliga inspelade stämmor läggs på varandra med samma volym.

Men det är synd att inte använda de möjligheter som mixningen innebär:

I just det här fallet spelar volymjusteringen ingen större roll, sopranstämman och tenorstämman dominerar ändå tonbilden.

I slutprodukten (se nedan) har jag valt att lägga tenoren helt till vänster, altstämman också till vänster men närmare mitten, sopransstämman höger om mitten, basstämman helt till höger. Det är fascinerande hur mycket lättare man kan identifiera de skilda stämmorna efter stereo-panoreringen, och dessutom låter det mycket mer verkligt, det låter nu som om de olika stämmorna stod på olika platser.

Slutprodukten

.

Alternativ: enbart en ljud-upptagning per stämma

Inte lika polerat och avrundat, man hör mer av dina individuella uttryck (och misstag), och mer av din speciella röst.

En röst per stämma

.

Vill du vara med i en virtuell kör med mig?

Här är sopranstämman i sin helhet tillsammans med metronomslag, det är allt du behöver för att lägga på en egen stämma. Alternativt kanske du har ett eget virtuellt körprojekt som du vill ha med mig på? Lämna en länk i kommentarfältet, eller skicka ett mejl.

När jag tänker på saken, vore det en rätt kul idé att driva anonyma körer på det viset. En anonym epost-adress, och ett forum där man kan hitta sångare med liknande önskemål om repertoar är allt som behövs.

Källkod till ljud-filerna

Om du händelsevis skulle vilja använda ecasound själv, så finner du nedan den kod jag använt för att skapa filerna här, och förhoppningsvis kan dessa tjäna som pedagogiska exempel som du kan klippa och klistra.

comments powered by Disqus


Valid XHTML 1.0 Strict [Valid RSS] Valid CSS! Emacs Muse Senast ändrad: september 22, 2012