Dokumentär: Judarnas historia

Bild på berättaren i programmet, den brittiske historikern Simon Schama.
Berättaren i programmet Simon Schama.

Holocaust innebar att judarna i princip raderades från Östeuropa, dit de flesta judar hade tvingats fly från Västeuropa under medeltiden när de kristna i väst blivit alltmer förtryckande.1 Inom Ryssland fanns mellan 1791-1917 ett särskilt område, The Pale, utanför vilket judar inte fick bo (judar var diskriminerade även inom the Pale, t.ex. fick de inte bo i vissa av städerna där).

I USA fann senare många judar möjligheten att behålla sin kulturella tradition och religion och samtidigt vara fullt integrerade i samhället, vilket också får stort utrymme i programmet. Mellan 1881-1914 emigrerade 2 miljoner judar från The Pale till USA, men 5 miljoner stannade kvar;2 ca 90 procent av dessa utrotades senare i förintelsen och den bråkdel som inte dog flydde.3

Bild på Judiska musikanter i Plungé på 1920-talet.
Judiska musikanter i Plungé på 1920-talet.

Historien om den litauiska staden Plungés sista jude, den skicklige snickaren Yaakov Bunka som överlever tack vare att han är borta från staden eftersom han är soldat i röda armén, illustrerar väl utplåningen av Östeuropas judar. Plungés självbild, så som den manifesteras på Wikipedia på nästinill obegriplig engelska, ger tyvärr en förskönad version där den litauiska befolkningen blir utan ansvar. Det var nazisterna, inte vi.

Jewish community composed about 44% of inhabitants whereas about 55% of inhabitants were Lithuanians. According to that Jewish were active participants governing the city. However in events of 1941 almost all Jewish community was destroyed by Nazis. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Plungé

Yad Vashem har en mindre ansvarsbefriande version av händelseförloppet: lokala nationalister höll judarna fängslade i synagogan innan tyskarna kom, och det var litauer som utförde mördandet:

On June 22, 1941, while the Soviets retreated from Lithuania, local armed nationalists took control of Plunge, ordered the Jewish population to leave their homes and incarcerated them in the town’s synagogue. Källa

On July 13, 1941, the entire Jewish population of Plunge, which had been incarcerated for two weeks in the local synagogue, was driven by truck and by foot to six pits (dug in advance by a group of Jewish men) in the forest near the village of Kausenai, four kilometers north of Plunge. The first group taken to the forest comprised of sixty men. They were shot at by their guards while marching past a textile factory. Forty men were killed. The others were driven by truck to the pits, where they were forced to undress and were then shot. The murder operation, carried out by local Lithuanians, lasted for two days. According to Soviet reports, altogether 1,800 Jews were murdered. Källa

Dovid Katz utvecklar, i sin text om massakern i Plungé, att skönmålning och ursäkter länge varit del av historieskrivningen, så min iakttagelse av problemen med wikipedia-artikeln är inte en enstaka händelse. Än idag lever antisemitismen kvar, ett nytt minnesmonument med offrens namn inskrivna vandaliserades just före en minnescermoni 2011, men kanske också genom subtilare former - offrens namn på minnestavlan är inte skrivna i sin judiska form. Katz skriver:

I regretted to see that the names of the victims are provided only in a Lithuanianized form. Are we afraid to list their simple Jewish names too? What is there to be afraid of?

Bild på Yaakov Bunkas minnesmonument från 1976
Yaakov Bunkas minnesmonument från 1976

Det ska dock sägas att den sovjetiske borgmästaren i Plungé redan 1976 beställde ett minnesmonument över de mördade judarna. Konstnären som utförde verket var just tidigare nämnde Yaakov Bunka, som även gjort många fantastiskt fina små träskulpturer som visas i programmet.

Bild på Yaakov Bunkas
Yaakov Bunka med några av sina små träskulpturer

Mer att läsa om Bunka finns här och här.

Holocaust har förstås en avgörande plats i alla skildringar av judarnas historia, men programmet handlar lika mycket om att judar och judendom faktiskt överlevt i USA, och hur framgångsrika judar gjort avtryck in den amerikanska historien, t.ex. Irving Berlin, eller Israel Beilin som han hette när han föddes i The Pale 1888.4


1. Judarna fann en fristad i nuvarande Polen, men när den Polsk-Litauiska federationen upplöstes 1795 och området delades mellan Ryssland, Österriske och Preussen ökade förtrycket mot judarna igen och den första pogromen ägde rum i Odessa 1821 (som i och för sig inte ligger i Polen men väl i The Pale) och den första pogromen i Polen ägde rum 1881 i Warsawa, se även History of the Jews in Poland, och Ashkenazi. Inom det tyskspråkiga området utsattes judar för pogromer 1819, även om judarnas situation var delvis annorlunda här än i längre österut; i Tyskland verkar judarna har varit långt mer urbaniserade än i Östeuropa. På bilden Frankfurt 1819. .

2. History of the Jews in Poland

3. Intressant nog försökte britterna få Polen att hindra polska judar från att emigrera/fly till Israel i förintelsens efterdyningar, men utan större framgång.

4. Irving Berlings ursprung.

comments powered by Disqus


Valid XHTML 1.0 Strict [Valid RSS] Valid CSS! Emacs Muse Senast ändrad: december 31, 2015